Stranica 1 od 2 12 ZadnjiZadnji
Results 1 to 20 of 27

Tema: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

 1. #1

  Član od
  Oct 2012
  Postova
  3
  Zahvala
  0
  0 x hvala u 0 postova

  Normalno RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE(napisao mr.Zijad Ljakic)

  Da bi se mogao razlikovati sihirbaz od učača rukje treba poznavati znakove po kojima se prepoznaje onaj ko se bavi sihrom, kao i osnovne radnje i osobine učača rukje.

  Od znakova po kojima se raspoznaje sihirbaz su sljedeći:

  1- Traži ime ili ime majke i datum rođenja.

  2- Traženje nečega od bolesnika poput pramena njegove kose, dijelova odjeće, njegovu sliku i slično.

  3- Izgovaranje nerazumljivog govora, korištenje hamajlija i drugih neobičnih stvari.

  4- Pisanje raznoraznih zapisa čija sadržina bude ispunjena brojevima, geometrijskim figurama, nepoznatim riječima, imenima, ili pisanje samih kur'anskih ajeta ali odpozada, slika zmija i akrepa, a što je poznato kao Sedam Sulejmanovih ugovora.

  5- Pravljenje čvorčića na raznoraznim kanapama i končićima uz istovremeno puhanje i izgovaranje nepoznatih riječi, a sve to sa ciljem da se od toga napravi sihr.

  6- Nečistoća i prljavština prostorije u kojoj boravi sihirbaz kao i neurednost i prljavština samog sihirbaza.

  7- Osamljivanje sihirbaza u mračnoj prostoriji radi kontaktiranja sa džinima i šejtanima koji ga pomažu u njegovim poganim radnjama.

  8- Traženje od klijenata da zakolju ovcu, kokošku ili nešto slično kao kurban, a što u stvari predstavlja klanje kurbana džinima.

  9- Materijalno iskorištavanje bolesnika uz traženje basnoslovnih suma poput toga da jedna hamajlija košta nekoliko stotina maraka.

  10- Osamljivanje sa ženama bez mahrema što često završi i sa činom zinaluka pri čemu sama žena nema kontrolu nad samom sobom i ne može se oduprijeti.

  11- Upotreba mokraće, izmeta i krvi hajza prilikom pravljenaj zapisa i hamajlija.

  12- Traženje od bolesnika da se odvoji od ljudi određeno vrijeme u prostoriji u koju ne dopire sunčeva svjetlost.

  13- Traženje od bolesnika da ne dolazi u kontak sa vodom određeni vremenski period koji ponekad dostiže čak četrdeset dana.

  14- Traženje od bolesnika da neke stvari zakopa u zemlju i da ih zalije nekom tekućinom, ili da stavi pokvareno jaje na prag vrata ili u kuću a na sve te stvari je sihirbaz već napravio sihr.

  15- Davanje bolesniku dređenih papira i zapisa da ih zapali i da se nakadi na njima.

  16- Pisanje isprekidanih harfova na papiru i njihovo potapanje u vodu i da bolesnik pije tu vodu.

  17- Obavještavanje bolesnika o nekim pojedinostima njegovog ličnog života i njegovog odnosa sa drugim ljudima a sve te informacije uzima od džina i šejtana sa kojima inače kontaktira.

  18- Vanjski izgled sihirbaza ukazuje na njegovo nepraktikovanje i nepridržavanje vjerskih propisa.
  Daje bolesniku hamajlije ili zapise koji se sastoje od trouglova, kvadrata ili četverouglova na kojima su ispisana neka slova i brojevi ili možda i određeni kur'anski ajeti samo unazad ispisani, a ponekada pacijentu daje i ispisana kuhana jaja za jelo.


  Od znakova po kojima se prepoznaje učač rukje, odnosno onaj koji na ispravan šerijatski način liječi opsihirene osobe, one koji imaju džinski dodir i urečene, su sljedeće karakteristike:

  1- Učenje Kur'ana nad bolesnikom, što predstavlja osnovni i najupečatljiviji metod i način liječenja bolesnih od sihra, džinskog dodira i uroka.

  2- Traženje od bolesnika da skine sve zapise i hamajlije koje ima kod sebe kao i one koje ima u kući te da ih uništi ili zapali. Takođe, traženje da skloni slike, kipove, figure, krstove i slično i da ih ne koristi.

  3- Savjetovanje i traženje od bolesnika od prvog susreta da praktikuje propise vjere (ako već do tada nije), poput toga da redovno obavlja namaz, uči jutarnji i večernji zikr, uči suru Bekara u kući, uči Bismilu kod svakog posla koji radi, da prekine sa haramima koje je do tada praktikovao, poput slušanja muzike, pijenja alkohola, miješanja i kontaktiranja sa ženama kojima nije mahrem i slično.

  4- Ako je bolesnik žena zahtijeva od nje da se pokrije, ne liječi je bez prisustva njenog mahrema osim u nuždi, prilikom liječenja ne dira njeno tijelo.

  5- Od ispravnog načina liječenja, uglavnom ako su u pitanju duža liječenja, je i to da se bolesniku daje voda, med i ulje na kojima je naučen Kur'an.

  6- Prepoznatljiv je i po tome što se u njegovom načinu liječenja ne može naći da radi išta od gore spomenutih znakova i obilježja sihirbaza.


  Od osnovnih osobina onoga koji liječi rukjom je:

  - Da bude osoba koja je mjerodavna da se time bavi tako što posjeduje dovoljno šerijatskog znanja i iskustva da se može ovim poslom baviti, naravno ne kao profesijom.

  - Da je prepoznatljiv svojom vanjštinom i unutrašnošću po praktikovanju vjerskih propisa izvršavanjem vadžiba i sunneta, ostavljanjem velikih i malih grijeha, nečinjenjem novotarija, da su mu zarada i imetak halal i tako dalje.


  Napomena: Ne treba zavarati to što ćemo naći sihirbaza (kojeg prepoznajemo po nekim od gore spomenutih znakova) da klanja sa ljudima kao i da prilikom pravljenja ili otklanjanja sihra uči Kur'an jer se on želi među ljudima predstaviti kao sasvim normalan i ispravan vjernik. Takođe, ne treba nas zbuniti i dovesti u sumnju ako nađemo kod učača rukje (kojeg prepoznajemo po gore spomenutim metodama ispravnog liječenja) da ima nekih vidljivih nedostataka u praktikovanju vjere, poput toga da je obrijan ili ima kratku bradicu, da mu se u porodici ne praktikuje u potpunosti vjera (npr. da mu žena ili kćerka nije pokrivena), da nije završio neku šerijatsku školu, ne zna arapski i slično. Sve ovo i slično ne treba zbuniti jer je ibret u ovom slučaju način i metoda njegovog liječenja a oni su ispravni, a nema sumnje da je poželjno da učač rukje posjeduje najbolje osobine vjernika. Ve billahi tevfik.

  Zijad Ljakic

  Tekstovi sa n-um.com I jediniput.brinkster.net

  KAKO NASTAJE SIHIR
  Odredženi sihir Sihirbaz se domogne nečega što direktno ili indirektno dolazi u dodir sa tijelom žrtve (kosa, nokti, izlučevine-uzimaju se sa odječe žrtve...). Mnogi su posvjedočili da im je nestao dio odječe i potom se nekim čudom pojavio, doduše sa nekim izmijenjenim svojstima (pocijepan, izvezen koncem odredžene boje, isprljan nečim što je teško ili nemoguče očistiti). Ove stvari bivaju vračene, ali sada je na njima sihir koji najčešče počinje djelovati onog momenta kada dodže u dodir sa vlasnikom (čovjek ponovo obuče odječu, ili to pojede u hrani, kosu, nokte, nečist), ali ovako nešto nije pravilo. Neodredženi sihir Ovaj sihir biva napravljen na nešto što nema direktne veze sa žrtvom. Na takvu stvar izgovore se riječi vradžbine, ali bez spominjanja imena žrtve, ili dodavanja onoga što karakteriše ličnost žrtve. On biva postavljen na mjesto za koje je najsigurnije da če žrtva njime hodati, ali ukoliko se desi da neko drugi kroči na to mjesto prije onoga kome je sihir namijenjen, sihir počinje djelovati na tu osobu. Ukoliko se radi o hrani ili piču, isti je slučaj. Prvi koji okusi ono na što je sihir napravljen potpada pod njegovo dejstvo. Ovaj sihir najčešče se pravi na vodu, krv, ili nečist. Sihir daljine Za ove vrste sihira karakteristično je da ih čine »školovani sihirbazi«. To su oni koji su sposobni da izračunaju slabe tačke žrtve i na taj način daju instrukcije džinima zaduženima za sihir. Susretao sam se sa ljudima koji su bili odlučni da napuste mjesto u kome su do tada življeli, nadajuči se da če biti zaščtičeni zla sihira. To sigurno nebi bio slučaj. Svaki čovjek može biti zaštičen samo na jedan način, a taj način je približavanje Allahu, dž.š., kroz činjenje djela kojima je On zadovoljan, i udaljavanje od djela čije bi činjenje izazvalo Njegovu,
  dž.š., srdžbu. Posebno mjesto, kada je riječ o ovom sihru, zauzimaju fotografije žrtava. Sihirbazu je uveliko olakšan posao dodže li u posjed fotografije onoga kome želi napraviti sihir. Iz ovog razloga svako bi morao voditi računa o svojim ili o fotografijama svoje porodice, a ovdje bi poseban akcenat mogao staviti na mladiče i djevojke, kod kojih je razmjena fotografija veoma razširena pojava, a koji su , opet u velikom iskušenju da nanesu jedni drugima zlo. U pokušaju da osvoje srce onoga drugog, a nadžu li se u situaciji koju če im neko (sihirbaz) predstaviti kao moguču realizaciju njihove namjere, oni če to, često ne razmišljajuči, i učiniti. Postavljanje sihira Postavljanje sihira može biti izvedeno sa tri strane. Prvi slučaj je kada sihirbaz svojom rukom postavi ono što je uradio. Zatim dolaze oni koji traže da se sihir napravi. Oba ova slučaja su, sa stanovišta mjesta na kojem če se nači sihir, identična. I sihirbaz i onaj u čije je ime sihir uradžen postavljaju sihir samo na mjesta koja su dostupna svakom čovjeku (odječa, hrana, piče, kuča i zemljište: postavljanje sihira na / u zemlju, u temelj, krov objekta, mjesta unutar kuče, često na prilazu kuči u vidu nečistoča kadar je sihir očit, ili sihir uradžen na vodu u kojem slučaju postaje neprimjetan itd. Na kraju dolaze džini. Nakon što sihirbaz napravi sihir, on naredi džinima da postave sihir na mjesto do koga če biti izrazito teško ili nemoguče doči: procijepi u stijenama, tekuče, stajajuče vode itd. Specifičnost ovako napravljnenog sihira je da mijenja mjesto na kome je postavljen. Jedan džin biva zadužen samo za mjesto sihira. On nema direktnog utjecaja na stanje opsihirenog. Njegova uloga je samo u tome da svaki put kada se sazna mjesto sihira, premjesti ga na drugo mjesto. Tako, postoji i sihir koji nije napravljen ni na kakav predmet. Sihirbaz džina jednostavno na osnovu proračuna odredženih podataka uputi na neku osobu (sihirbazi traže od bolesnika ime, ime majke, i datume rodženja!!!). Ali, elhamdulillah, pronalazak sihira, mada najlakši, nije jedini način rješavanja stanja sihirom izazvanih.
  Almin Omerašević
  Jednom sam otisao kod zene, ciji su me roditelji pozvali, a koja je zbog teskog stanja u kome se nalazila, nije mogla izlaziti iz kuce. Prizor je bio veoma ruzan. Sada ce mo vidjeti kako je doslo do toga. U pocetku je pocela osjecati potistenost i depresiju. Medjutim vremenom je njeno stanje postajalo teze i priblizavalo se stanju potpune ludosti. Ovako stanje je, moguce, nastalo i uzimanjem antidepresiva. Naime, ma kako tesko bilo, sve bi se i zavrsilo na depresiji, ali su antidepresivi su ”tusili” takvo stanje, usljed cega su dzini djelovali na drugim mjestima i drugacijim nacinima, i time napravili jedno konfuzno stanje, koje ona nije mogla podnjeti, pa je podlegla takvom pritisku.Bilo je nemoguce ostvariti saradnju s njom u cilju ispunjavanja obaveza koje je zathjevao tretman. Ono sto zelim ovdje naglasiti je uzrok nastanka ovakvog stanja. Saznali smo u toku tretmana bolesnice da je prije 9-10 godina, dok je jos bila djevojka, imala odredjene probleme koje je, nakon sto ih nisu uspjeli rjesiti ljekari, ”uspjesno” rjesio jedan hodza. Kako ih je uspio rjesiti? Niakako. Ona tada nije bila izljecena, osim djelomicno. Dzini koji su prouzrokovali ovo tersko stanje kod nje, bili su isti oni koji su bili rezultat prestanka njenih problema prije desetak godina. U procesu lijecenja oni koji se koriste zabranjenim metodama, nerijetko posalju grupu ”dobrih” dzina da od bolesnika otjeraju one dzine, koji su prouzrokovali bolesno stanje i da nakon toga oni borave uz osobu cuvajuci je. U ovom slucaju najcesce se pravi ugovor ”na odredjeno vrijeme” u toku koga ce dzini cuvati covjeka, a poslije….Ovdje se desio slican slucaj. Kod bolesnice smo pronasli hamajliju, kojom se pozivaju vladari nekih plemena dzina da cuvaju bolesnicu, tjerajuci lose dzine i boraveci uz nju kao zastita. Oni su to i cinili 9 godina. Nakon toga desilo se nesto sto ih je uznemirilo, pa su promjenili svoju ulogu I postali od zastitnika napadaci. Iz knjige
  ”Kur’anska hamajlija – lijek i zastita od sihra, uroka i ograme”Autor: Almin Omerasevic
  Nakon sto izvrsi neke izvjesne radnje, sihrbazu (osoba koja pravi sihr) se javi jedan od dzina, sejtana, i taj dzin ce postati njegova stalna pratnja. Odazivat ce se kad god ga sihrbaz bude prizivao. To prizivanje je uvijek zarad nanosenja stete ljudima, a svaki put je praceno nekim od djela kufra (nevjerovanja). Sihrbaz u pravilu stupa u kontakt sa nekim od vodja dzina i preko njega se odvijaju svi prljavi poslovi, ali ih rijetko on sam cini. On svojim podanicima naredjuje ono sto je ugovorom izmedju njega i sihrbaza odredjeno i oni to bespogovorno, a najcesce iz velikog straha, izvrsavaju. Tako je sihr, ustvari zasnovan na strahu i mrznji. Samim tim je teze rjesiv od slucajeva opsjednutnosti (tj. kada dzin sam udje u covjeka, bez da ga neko posalje) jer kod opsjednutosti dzin je odredjenu radnju ucinio svojom voljom, i samim tim, sam i odlucuje kada ce tu radnju prekinuti. Dzin koji ucestvuje u sihru plasi se kazne koja ga sigurno ceka ukoliko se usprotivi svom vodji i on nastvlja sa provodjenje sihra u praksu sve dok strah od ostanka ne bude veci od straha od napustanja bolesnika, ili dok sihr (kao predmet) ne bude unisten, ili dok dzin(i) zaduzen za sihr ne upozna Istinu, i ne odluci se sam boriti protiv zla u kojem je sudjelovao. Sihrbaz, kada prvi put stupi u kontakt sa dzinom, postaje gubitnik. On je kontakt ostvario misleci da ce sam voditi glanu rijec u tom odnosu, ali realnost postaje daleko od zeljene. Dzin svojim pritiscima i napadima tjera sihrbaza da pravi sihr ljudima cak i kad to sam ne zeli. I tako zapocinje krug zla koji rijetko kad biva prekinut. Nije rijetkost da sihrbaz svojim najblizima napravi sihr samo iz straha od dzina. Isto tako, nije rijetkost da dzin izvrsavajuci zadatke koje mu je dao sihrbaz, bude napadnut od lijecnika i ugrozen (on ili njegova porodica), a zatim smatrajuci sihrbaza odgovornim za ono sto mu se desava, prekine zadatak i krene u osvetu. Tako sihrbaz, ili neko iz
  njegove porodice, a obicno je to ipak sihrbaz, tesko oboli od sihra koji je sam napravio. Kada se zavrsi testiranje jacine zelje onoga ko zeli postati sihrbazom, kroz dokazivanje snage njegovog nevjerovanja, doposti mu se (dzini mu dopuste) da udje u taj "posao", i od momenta svaki novi dan je za njega nova prilika da nekome nanese zlo. Iz knjige "Kur'anska hamajlija" autor Almin Omerasevic
  Ucili smo djevojcici koju su napali dzini. Veoma brzo je pala u nesvjest i dzin je progovrio. Na upit zasto je ucinio takvo djelo, odgovorio je da ga je prisilila jedna sahirka (zena koja se bavi sihrom) . Pristao je da napusti djevojcicu, ali tek kad unistimo sihr. Upitao sam ga gdje je sihr i on mi je odgovorio na prozoru, na cvijecu. Tek tada sam se okrenuo i vidio da je soba (i prozor) puno cvijeca. Opisao je saksiju i rekao da je na listu te biljke postavljen sihir (vodom). Odabrao sam pogresnu saksiju i lampu kako bi provjerio da li laze. Posvjetlio sam nekoliko puta razlicita mjesta i nista se nije desavalo. Sutjeli smo. Kada sam uzeo saksiju koju je spomenuo i posvjetlio svaki list ponaosob, tjelo djevojcice se pocelo izvijati u bolovima. Dzin je zatrazio da ode, sto je zatim ucinio. ***************************************************** Covjek je doveo svoju suprugu, kod koje je su povremeno, agresivno pokazivali znakovi prusustva dzina u tijelu. U njenom tijelu je boravio dzin, koji ju je uznemiravao, a da ona toga nije bila ni svjesna. Tek kad je prihvatila Islam, njeno stanje se pogorsalo. Pred nju sam, bez ucenja, bacio nekoliko nozeva (dzini se plase ostrih predmeta), a ona je istog momenta izgubila svijest i dzin je poceo da nesto govori. Govorila je njemackim i francuskim jezikom, a njen muz je prevodio. U razgovoru koji je usljedio priznao nam je da se osjetio ugrozenim njezinim prihvatanjem Islama. Nakon mnogo peripetija i kazni koje je morao trpiti zbog odbijanja da je napusti, ipak je popustio i otisao. **************************************************** Nedavno je jednoj sestri napravljen sihir, i nesto od sihra je pronadjeno, ali dio je i dalje ostao skriven. Ona je elhamdulillah, vremenom postajala zdravija i cvrsca u borbi sa sejtanskim sljedbenicima. Saburila je i molila Allaha dz.s. da je izljeci i On je uslisao njenu dovu. Pronasla je sihir i njen muz mi je ga pokazao. Bio je napravljen na haljinu, koju je ona u potpunosti
  zaboravila. Zaboravila je cak i da je posjeduje ali ju je jednog dana jednostavno "nesto" povuklo do mjesta gdje se haljina nalazila. Uz rub haljine napravljen je prorez, koji je zatim "izvezen" noktima. Allah dz.s. nije dopustio da spletke zulumcara uspiju. Iz knjige "Kur'anska hamajlija" autor Almin Omerasevic
  Zemlja predstavlja zivotni prostor za ljude, zivotinje, biljke a podjednako ovim svjetovima, blagodati Zemlje date su i dzinima. Mjesta na kojima dzini zive rasporedjena su sirom planete. Kopno je samo dio njihovog zivotnog prostora, a svoj udio imaju takodjer na vodi i u zraku. Nasi svjetovi su isprepleteni, ali s obzirom da.... .... materija (pojavne forme i oblici) od koje smo, i koja nas okrazuju nisu ista, i ne reflektuje se isto na "one druge", iako smo u stalnom dodiru - ne sukobljavamo se i ne uzimamo prostor jedni drugima. Nesporno je da do susreta ipak moze doci, ali, uglavnom u prilikama kada ikli dzini ili ljudi krse Allahove zabrane i prelaze granice dopustenog im ponasanja,mada to nije pravilo. Tada se desava niz reakcija negativnog ishoda: ugozavanja zdravlja, porodice, poslovanja, casti .... i na posljetku ahiretska odgovornost. Napustena i necista mjesta kao rusevine, groblja, smjetlista, kupatila i neka druga su "specijalno rezervisana" za dzine. Mnogi ljudi u toku boravka na ovim mjestima bivaju napadnuti i uznemireni od dzina, koje su (prethodno) ili nesvjesno povrjedili, ili su dzini jednostavno smatrali da su ti posjetioci predstavljali opasnost po njih. Nije zabranjeno posjecivati bilo koje od navedenih ili njima slicnih mjesta, ali onaj ko to cini mora biti oprezan i koristiti zastitu, zikrove kojima nas je poducio Allahov Poslanik saws.<Primjer lijecenjaJednom mi je dosao covjek koji je imao zdravstvenih problema za koje doktori ni nakon detaljnih pretraga nisu mogli otkriti uzrok. Osjecao je bolove u nogama, posebno lijevoj, koji su se sirili prema ledjima i koji su ucinili njegovu sposobnost kretanja minimalnim. Kako je vrjeme odmicalo, stanje se pogorsavalo, ali ne samo fizicki. Kao posljedica teskih snova, nocnih mora, uz fizicko stanje koje je i samo bilo veliko opterecenje, pogorsavalo se i njegovo psihicko stanje. Zapadao je u teska depresivna stanja, koja su mu
  indirektno imala veze sa dzinskim djelovanjem. Nakon veoma napornog i dugog ucenja, javio se dzin koji je bio uzrok ovih problema. Ispricao je zasto je nanio zlo, za koje je on tvrdio da je samoodbrana, ovom covjeku. Posao je covjeka vezao za jednu od pijaca u Sarajevu, na kojoj je, u toku rata, bilo mnogo prolivene krvi, teskih trauma, placa i svega drugog sto takva mjesta dzinima cini privlacnim za boravak. Jednom dok je prolazio tom pijacom slucajno je uznemirio nekoliko dzina, koji su mu se osvetili time sto je jedan od njih usao u njega i prouzrokovao spomenute probleme. Treba spomenuti da je ovaj covjek u peridou kada se sve to desavalo bio daleko od sjecanja na Allaha, dz.s., i trazenja utocista kod Njega od stanovnika takvih mjesta. Kada je dzin shvatio da je to grijeh, i da time iskazuje nepokornost svome Stvoritelju, on je napustio ovoga covjeka i problemi koje je do tada osjecao su nestali.Potrebno je spomenuti dvije stvari u vezi sa ovim slucajem1. Nepraktikovanje islamskih propisa cini covjeka nezasticenim i podloznim djelovanju onih dzina koji mu mogu nanjeti stetu. 2. Pijace su mjesta koja svako od nas cesto posjecuje, a koja mogu biti veoma opasna (to su mjesta na kojima se puno laze, krivo zaklinje, pri mjerenju zakida, psuje ... i koja, kao takva, postaju stjeciste dzina). Poslanik, saws, je rekao: "Nikako ne budi, ako je moguce, prvi koji ulazi na pijacu, niti posljednji koji je napusta, jer je pijaca sejtanovo bojno polje i mjesto gdje sejtan postavlja svoju zastavu.Iz knjige "Kur'anska hamajlija", autor: Almin Omerasevic
  Postavljanje sihra moze biti izvedeno sa tri strane. Prvi slucaj je kada sihrbaz svojom rukom postavi ono sto je uradio. Zatim dolaze oni koji traze da se sihr napravi. Oba ova slucaja, sa stanovista mjesta na kojem ce se naci sihr, indenticna. I sihrbaz i onaj u cije je ime... .... sihir uradjen postavljaju sihir samo na mjesta koja su dostupna svakom covjeku (odjeca, hrane i pice, kuca i zemljiste: postavljanje sihra na/u zemlju, u temelj, krov objekta, mjesta unutar kuce, cesto na prilazu kuci u vidu necistoca kada je sihir ocit, ili sihhr uradjen na vodu
  u kojem slucaju postaje neprimjetan itd. . Na kraju, dolaze dzinni. Nakon sto sihrbaz napravi sihir, on naredi dzinima da postave sihir na mjesto do koga ce biti izrazito tesko ili nemoguce doci: procjepi u stijenama, tekuce, stajace vode itd. . Specificnost ovako napravljenog sihira je da mjenja mjesto na kome je postavljen. Jedan dzin biva zaduzen samo za mjesto sihra. On nema mjesta direktnog utjecaja na stanje opsihrenog. Njegova uloga je samo u tome da svaki put kada se sazna mjesto sihra, premjestiti ga na drugo mjesto. Tako, postoji i sihir koji nije napravljen ni na kakav predmet. Sihrbaz dzina jednostavno na osnovu proracuna odredjenih podataka uputi na neku osobu (sihrbazi traze od bolesnika ime, ime majke i datum rodjenja). Ali, elhamdulillah, pronalazak sihra, mada najlaksi, nije jedini nacin rjesavanja stanja sihirom izazvanih.Iz knjige :"Kur'anska hamajlija" - autor: Almin Omerasevic
  Sihr je ugovor izmedju sihrbaza i dzina sejtana, kojim se zeli nanijeti zlo onome kome to zeli sihrbaz. Sihr je, u stvar, puno vise od ovoga (o cemu ce biti rijeci poslije) a ovdje zeli ukazati da dzini i na ovaj nacin uznemiravaju, opsjedaju ljude. Naime, onaj ko zeli nekome napraviti sihr, cini djela koja ce pokazati njegovo nevjerstvo i koja ce ga pribliziti sejtanu, a koji ce zauzvrat ciniti ono sto sihrbaz bude zahtjevao. Da bi dzini ucinili ono sto se od njih trazi, cesto moraju uci u zrtvu i ”na licu” ispunjavati svoje zadatke.
  Dzini mogu uznemiravati covjeka i u slucaju kad on ode traziti lijela ”na pogresnoj strani”. Tako ljudi odlaze gatarima, astrolozima, sihrbazima (radi trazenja lijeka, ili cak nekada traze da za njihov racun nanese nekome zlo) , vidovnjacima, onima koji tvrde da lijece Kur’anom, a istovremeno su kod njih prisutni znakovi sihirbaza. Spomenute kategorije imaju najcesce imaju veze sa dzinima na ovaj ili na onaj nacin.
  U trazenju izlaza iz teskog stanja u kome se nadju, ljudi odlaze onima koji ce im kazati o njihovoj proslosti, sadasnjosti ili buducnosti. Nerijetko bivaju odusevljeni kako je ”taj neko” o njima zna ”sve”. A, skoro, po pravilu, ne upitaju se odakle toj osobi podaci o njima. Kako o meni neko, ko me vidi prvi put, ili me nekada ne vidi uopce (dovoljno je je pokazati stvari osobe zbog cijeg smo problema dosli) moze znati ono sto znam samo ja, ili neko meni blizak, a skim ta osoba nikada nije bila u kontaktu? Ne bi trebala znati ni odakle dolazim, a ipak mi isprica sve o mojoj kuci, porodici, ili komsiluku…..
  Ovi ”lijecnici” koriste dzine za izvrsavanje nekih zadataka ili prikupljanja informacija. Svjesno salju dzine osobi, koja im se obrati za pomoc kako bi je oni cuvali, ili otkrili o njoj ono sto njihovog nalogodavca zanima. Dzin, ili dzini na ovaj nacin neprestano borave uz covjeka otkrivajuci i njegove najskrivenije tajne. Skoro je nepotrebno spominjati da ovo ne mora biti jedino sto ”zastitnici” mogu uciniti ljudima.
  S obzirom da opsjedanje ljudi ne znaci neminovno i boravak u tijelu covjeka, jasno je da oni, boraveci u ili uz covjeka i ucestvujuci s njim u poslovima, mogu negativno djelovati i na medjusobne poslove, saradnju ljudi, tako sto ce podrivati autoritet neke osobe, prikazujuci je u ocima prijetelja ili saradnika nepostenim, nesposobnim, nemoralnim.
  Iz knjige ”Kur’anska hamajlija – lijek i zastita od sihra, uroka i ograme”Autor: Almin Omerasevic
  Nevjerovatno je koliko je sihir rasprostranjen medju narodom koji zivi na prostorima BiH (i okolnim drzavama) i ljudima koji vode porijeklo odtamo. Jedan od razloga moze biti rat, koji je bio dolje, pa se dzinni skupljaju na takva mjesta i napadaju ljude koji prolaze kroz velike strahove i uzase, a drugi razlog moze biti mnostvo onih koji se bave sihrom na...
  tim podrucjima, te mnostvom "mustrerija", koji iz svoje zlobe ne zale potrositi para, tako sto ce kod tih povarenjaka-sihrbaza naruciti da se napravi sihr onim osobama koje mrze ili kojim zavide.
  Sihrbazi
  Prica nam jedan momak da je bio kod jednog poznatog hodze u Banja Luci, koji navodno lijeci Kur'anom. Momku nije bilo puno bolje poslije ljecenja, a taj "ljecnik-hodza" mu je dao jedan zapis i rekao mu da ga uvijek nosa sa sobom, jer mu je to "zastita" i da ga nikako ne otvara. Nagovorimo nekako tog momka da otvorimo taj zapis, odnosno jedan list papira koji je bio zasiven u nesto, kad tamo napisan tekst na... arapskom jeziku. Gdje god je bilo napisano jedno od Allahovih lijepih imena, ispred njega je stajala negacija, n.pr. Milostivi - ispred stoji "ne", pa ispada "Allah nemilostivi" - rijeci cistog nevjerstva.
  Dakle u mnogo, mnogo slucajeva radi se pokvarenjacima koji zele ljudima samo izvuci pare. A ima slucajeva gdje ti ljudi suradjuju sa dzinnima, pa jedna zena iz USA prica kako je nazvala na telefon jednog od tih "lijecnika" u Bosnu, pa joj on u toku razgovora poceo govoriti kako joj je stan namjesten, tj. gdje se sta od namjestaja nalazi po sobama, htijuci tako da impresira tu zenu. Kako on, koji nikad nije bio u tom stanu, moze znati kakav je raspored u njemu?? Ne radi se ovdje o nikakvom carobnjaku, nego o najobicnijem sihrbazu-lopovu koji suradjuje sa dzinnima, a koji imaju veliku moc brzine kretanja, pa prenose svom "kompanjonu" potrebne informacije, sto u ocima kod obicnog i neupucenog svijeta stvara sliku da taj covjek ima posebnu moc.
  Sigurno ste i sami puno puta culi od ljudi da su bili kod "lijecnika", koji su imali takve sposobnosti da su im se listovi u knjigama sami prevrcali i da su onome koji je dosao da se lijeci, govorili njegovu zivotnu situaciju, a da taj oboljeli nije ni rijeci prozborio. Ili reknu ljudima da boluju od sihra, i to tacno od koje vrste sihra, a da uopste nisu nista ucili nad ljudima. Kao sto rekosmo, radi se o obicnim smrtnicima koji su kao i svi drugi ljudi, koji ne mogu vidjeti kroz zid, niti mogu vidjeti proslost niti buducnost, ali to su ljudi koji su ucinili strasne stvari i velike grijehe pa su na taj nacin stupili u kontakt sa dzinnima, pa im dzinni prenose informacije koje su nedostupne obicnim smrtnicima.
  Zbog toga vas upozoravamo da dobro, dobro provjerite osobu (da se raspitate kod hodza i dzematlija u dzamijama ili mesdzidima u tim mjestima gdje taj lijecnik zivi, o njemu samom) prije nego im odete da vas lijece, jer se moze raditi da odete sihrbazu (bilo muskom ili zenskom) pa da vam napravi gore nego sto je bilo, mada se nekad u pocetku moze ciniti da se covjek osjeca bolje poslije lijecenja kod takvih ljudi.
  Nema lijecnik Kur'anom sta da vas pita za ime oca, majke, datum vaseg rodjenja i sl., nego njegovo je da saslusa simptome koji vas muce i da otpocne sa ucenjem Kur'ana. Ni jedan insan ne posjeduje neke "moci" nego je Kur'an taj koji djeluje na ljude i on je taj preko
  kojeg Uzviseni Allah daje izljecenje. Bilo bi pozeljno da uvijek povedete nekog sa sobom kad idete na ovakvu vrstu lijecenja, jer se desavalo da kad oboljeli padne u nesvjest, prilikom ljecenja, da sihrbaz tjelesno iskoristi tu osobu, koja nije u mogucnosti da se brani u tim trenucima. A ako lijecnik lijeci na ispravan nacin, ni u tom slucaju zeni (oboljeloj) nije dozvoljeno da se osamljuje sama sa ljecnikom, jer joj on nije mahrem.
  Hamajlije i zapisi
  Allah, swt, je zaduzio ljude sa mnostvom obaveza i zabrana, ali ja cu, kao jedinka, raditi sta mi je volja, u svom zivotu necu imati nista sa vjerom, ili sasvim malo, a kad me pogodi ova bolest, onda cu platiti za jednu hamajliju ili zapis, i onda ce me Allah, preko tog predmeta, izljeciti ili cuvati od ovih bolesti!? Ide li ovo?? Ako neko vjeruje u to, onda se grdno vara.
  Islam nije vjera carobnjastva i magije, nego Uzviseni Allah zeli da te rijeci Kur'ana primjenjujes u svom zivotu, da ih nosis u srcu i svojim grudima, a ne na komadu papira u dzepu. Uzviseni zeli da mu budes pokoran, i kroz samu tu pokornost stices najbolju zastitu od ovih bolesti i od mnogo drugih stvari. Mi mozemo biti najbolji ljecnici sami sebi, pa kad insan i bude iskusan sa ovom bolescu, dosljednim primjenjivanjem onoga sto nam je nas Gospodar naredio, stvaramo takvo stanje da dzinni napasnici ne mogu opstati u takvom covjeku.
  Pricao nam je jedan daija da je otvorio jedan zapis, koji je nosio neki covjek i u tom zapisu bilo je napisano arapskim slovima: "Igrao taj i taj tim nogomet, pa je taj tim dao prvi go, zatim su ovi drugi izjednacili...."?! Zar ovo da cuva covjeka?? Smijesno, ali u isto vrijeme zalosno kako neki ljudi iskoristavaju muku drugih ljudi i preko toga pljackaju ih, a da ovi drugi misle da su dobili pomoc od njih. U mnogo slucajeva, covjek nosi zapis, a da nije svjestan da je to ugovor sa kojim je dzinn ili grupa njih, svezana da ga "cuvaju" izvjesno vjeme.
  A nama ne treba zastita dzinna, nego zastita Uzvisenog Allaha i Njegovih meleka, a to cemo najlakse postici, tako sto cemo ciniti ono sto nam je Plemeniti Allah naredio, a kloniti se onoga sto nam je On
  zabranio. I sa tim, ne samo da cemo biti zasticeni, nego cemo biti i nagradjeni, i na ovom i na buducem svijetu, inshaAllah.
  Preporuke oboljelim
  Dzinni najvise djeluju na ljude u snu ili u polubudnom/polusvjesnom stanju, odnosno navece kad ljudi spavaju i kad je tamno u sobi. Tako da je najbolje da covjek ima nocnu lampu upaljenu u sobi u kojoj spava (mozda je smjesno, ali zaista pomaze), i ako ima koga od rodbine da spava u istoj sobi, tj. da se ne bude samo.
  Jos jedna preporuka je da se u blizini ima nesto na sto se moze upaliti ucenje Kur'ana (mp3, kompjuter, vokmen i sl.) kada covjeka probude nocne more, ruzni snovi ili strahovi - sve posljedice dzinskog djelovanja na covjeka - pa da upali ucenje Kur'ana i poslije malo vremena ce ti napadi da oslabe, jer dzinni se onda o sebi zabave kad pocne ucenje Kur'ana.
  Inace je lijepo uvijek pustati suru Bekare da uci u kuci, jer pouzdane predaje govore da u kuce gdje se uci ova sura, da tu dzinni-sejtani ne ulaze tri dana. Pa kad insan i nije kod kuce moze ostaviti, recimo kompjuter upaljen i da ova sura uci u kuci ili stanu (postiracemo link ispod ovog teksta na suru "Bekare", koju mozete pustati u svojim domovima).
  Zasto uspjevaju dzinni da udju u covjeka
  Najveci od uzroka zasto dzinni uspjevaju u tome je to sto su se mnogi udaljili od vjere i njenog praktikovanja, u cemu je naveca zastita za ljude protiv dzinna, i sto su se mnogi odali grijesima, tako da nemaju nikave zastite kod sebe. Cak i oni koji redovno klanjaju, ali malo vremena provode u ucenju Kur'ana, koji ne praktikuju jutarnje i vecernje zikrove, koji su malo vremena pod abdestom, koji ustrajno cine grijehe, i oni su lahak pljen za zle dzinne. Sta tek onda reci za one koji uopste ne padaju na sedzdu Uzvisenom Allahu, i koji Kur'an ne uzimaju u svoje ruke niti im se Kur'an ikad pusta u kuci.
  Dozivljaj jedne sestre
  Ovo sto cu izloziti je vise namijenjeno da podijelim s nekim moje iskustvo: Oko jedan sat navece, cujem sin (14 godina)me zove, vristi. Sletim u prizemlje do njega da vidim sta je. On place, kaze mama ja poceo spavat i cujem neko me zove i kaze: "Ustani, idi pravi dzamiju!" Ja se okrenem na stranu i pocnem spavat, kad me nesto zgrabi i...
  baci me na ledja. Otvorm oci i vidim samo nesto crno mi se navalilo na prsa i tusi me. Pokusao sam da te zovem ali nisam mogo doci do daha. Poceo sam uciti u mislima I glas mi se vrati. Ja ga malo smirim I kazem da se ne boji, da je to samo san. I stavim mu u kompjuter cd sa rukjom da slusa. Nisam glasno da moze lijepo slusat. I ukljucim mu da ponavlja kad zavrsi. Mislim, neka preslusa makar dva puta pa cu sici da ugasim.
  Popnem se na sprat da gledam televizor dok on zaspi. I pored toga, mogla sam cuti tiho rukju. Ne znam sta se sa mnom desilo ni kad sam zaspala. Samo znam da sam pocela sanjat da mi je kcerka pala na pod I ne zna za sebe. Probudim se, ali nisam budna. Cujem da rukja uci ali ne mogu da se pomaknem. Ko da sam tu a I nisam. Ne mogu ni ruke da pomaknem, ni prst. Usta mi otvorena a ne mogu disat. Samo me jeza hvata I mucnina. Hocu da zovnem muza ali glas nije moj. Ne mogu ga zvati kad mi je vilica ukocena. Samo ispustam neki zvuk.
  Cujem rukju na momente I onda vise ne cujem. Cujem neko drugi prica jezik koji ne razumijem. Ko da je arapski ali mi nije jasno kako. Kad cujem rukju znam da sam svjesna ali ne mogu pricat. Svim silama sam se trudila da izgovorim sehadet ali nece I nece, usta zaglavila, jezik ko da je odebljao. Ne mogu ustat, ne mogu ni vikat. U glavi 3-4 razna glasa I kao da opet cujem da neko cvili I zavija. Ne znam jesam li to ja. Svim silama sam se trudila da izgovorim sehadet. Iz mene samo izlazi zvuk:aa aaaa.
  Tako ne znam ni ja koliko puta sam pokusavala. Nesto me tjera da izgovorim I znam da moram, ali ne mogu. Znam da me samo to moze spasit, ali glasa nema. Da mi samo muz hoce ustat da ugasi rukju, ali ne mogu ga dovikat, nema glasa. I tako sam se borila I tijelom I mozgom. Pritislo me, pritislo mi prsa I noge I ruke, sva utrnula. Strah
  koji sam osjecala ne mogu opisat. I mislim, samo da mi je pomaknut usta, ali ne mogu.
  Sabrala sam svu snagu I molila Allaha da mi pomogne da ovo prodje, u sebi. I pokusavala. I onda, odjednom, usta se pomjerise I ja izgovorih iz sveg glasa, svom snagom La Illahe Ilallah, Muhammeden RasulAllah! Pritisak nestade I ja skocih sa kauca. Pipam lice I vidim da su mi usta jos uvijek otvorena ali mogu ih zatvoriti I mogu jezik pomijerati. Klonula sam. Cujem dole rukja jos uci. Odem u sobu I zovnem muza. On skoci, gleda u mene. Zamolim ga da ode ugasit rukju.
  Bilo je tacno pola tri u jutru kad sam izgovorila sehadet. Ja legla na krevet, skupila se u klupko I od straha ne smijem pricati. Samo mi jecaji iz duse izlaze I samo mi se uzdise. Evo I sad, citav dan uzdisem kao da sam cijelu noc plakala pa mi se jecaji otimaju. Ne znam sta je bilo sa mnom ni zasto, ali znam da je bilo uzasno!
  Jutros sam pokusala da razmislim dobro I da ubijedim sebe da sam to sanjala, ali ne mogu sebi lagat. Znam sta je san. Vise puta kad sanjam nesto, I u snu znam da sanjam pa nekad, ako je nesto ruzno, natjeram sebe da to "ispravim" I promijenim. Na primer, ako sam na mostu u snu, I most se ljulja I hoce propasti, ili ja propadam kroz daske, kazem sama sebi da je to moj san I da mogu sanjat kako ja hocu. I onda sanjam lijepo, ili zaustavim ljuljanje mosta. Ali ovo ovako nikad nije bilo! I znam da nije san jer sam cula rukju s vremena na vrijeme. Doduse, tesko je sve skontat. Jer povremeno sam cula I neke druge glasove a ne znam odakle dolaze.
  Inace nisam plasljiva osoba. Bojim se samo Allaha, dz.s., i On mi je jedini spas. Prvi put u zivotu da sam se bojala toliko! I prije sam slusala rukju. Prvih nekoliko puta, nije bilo nikakvih reakcija. Pa onda, ono sto me je iznenadilo, prilikom slusanja, pocelo mi se povracati. Sljedeci put, uz povracanje dosao je osjecaj bola u zelucu a kroz sve to uzasna tuga, plac i gusenje. Pa sad ova reakcija, ovolikim intenzitetom, da se zaista bojim ukljuciti rukju bez necijeg strucnog prisustva.
  _________________________________________________________________
  Drugi slucaj
  U snu cujem zenske i muske glasove, navracaju me da izgovorim neke stvari, koje su jako ruzne. Jednom prilikom dok sam spavala osjetila sam neciju ruku oko moga struka kako me drzi, probudila sam se, ali nisam mogla da se pomaknem. Jako sam se uplasila, jer osjetila sam kako pomjera ruku. Htjela sam, od straha, da vrisnem, ali sam cula jedan glas koji rece: "NEMOJ". U nekim prilikama cujem glasove kao...
  kroz moje misli idu, ali ovaj put sam cula kao u stvarnosti. Isto, jednom dok sam spavala pocela sam da vristim i ono me udari po glavi, kao pravi insan, jednostavno sam osjetila kako me nesto puce po glavi... Sta mi se ovo desava i kako da se zastitim od ovoga?
  DRUGO PITANJE: Sta treba raditi ako covjek ima nocne more o dzinima i ako se smiju i navracaju covjeka da kaze da je neko drugi Bog, covjek se s njima svadja i odgoni ih i prijeti da ce ih Allah kazniti. Da li je to los znak ako covjek pocne na takav nacin komunicirati sa dzinima?
  Odgovor:
  Ima vise nacina kako izbjeci napade dzinna i njihove smutnje i kontakte kojima se, najcesce, putem snova koriste kako bi strahom i smutnjom naceli i poceli njihove kontakte i nijete. Da bi izbjegla kontakte moras biti jaka i ustrajna u Islamu, klanjati odredjene namaze, biti pod abdestom sto cesce, zivjeti zivotom koji ne privlaci paznju dzinna (tj. izbjegavati sto vise grijesenje), spominjati cesto Allaha, azze we dzell, kroz razne zikrove i dr..
  Nocne more su samo sejtansko-dzinsko zastrasivanje koje ponekad, kazem ponekad, predje u svakodnevne kako psihicko tako i fizicko djelovanje, pa se slabo imanska osoba, koja to dozivljava preda tom svijetu bez borbe. Cilj sejtana je taj da odvrati vjernika i vjernicu od
  robovanja Allahu subhanehu we te`ala, tako da se koriste svim i svacim ne bi li im to uspjelo, ali ponovo ponavljam, uspjeva kod onih nestabilnih. Zato se ne boj, u islamu ima lijeka za ove njihove spletke, jer njihov je cilj zaplasiti, pa vladati, a posto se mi bojimo samo Allaha, onda nam njihovo zastrasivanje ne moze nauditi.
  To je njihov nacin rada, udaljiti insana od Allaha i pribliziti covjeka njihovom gospodaru, sejtanu, l.a., pa ce naravno koristiti i rijeci, kako Bog ne postoji, kako ima drugih bogova itd itd.. Od velike je koristi i ta svadja koju snivac vodi sa njima, jer se to iman (vjerovanje) snivaca bori sa njima, zato je jako vazno da covjek (snivac) sa sobom ponese nekoliko stvari prije spavanja, a to je oruzje protiv tih nepozvanih gostiju.
  Oruzje se sastoji od abdesta, prvog pancira protiv njih, zatim prouciti prije spavanja Ajetul Kursij, onda tri zadnje sure, Ihlas, Feleq i Nas, koje se prouce u dlanove pa se tijelo potare tim dlanovima. Zatim prouciti 33 subhanAllah, 33 elhamdulillah i 34 Allahu ekber, da bi na kraju proucili suru el Kafirun, tako da se naoruzani spavac slobodno ovim oruzjem moze upustiti u san, jer za svako prouceno dobijas zastitnika meleka.
  Na pitanja odgovorio Abu Amr ibn Fadl, brat koji zivi u Makedoniji i koji lijeci ucenjem Kur'ana ***************************************
  NEKOLIKO SAVJETA OD REDAKCIJE OVE STRANICE
  Oni koji imaju problema sa dzinnima (sihrom, urokom ili messom) najcesce posljedice njihovih napada osjecaju prilikom sna, odnosno kasno u noc pocinju njihovi napadi, jer tada najlakse mogu uplasiti covjeka (kad insan spava ili je u polu budnom stanju). Ti napadi mogu biti svakonocni ili u odredjenim danima u sedmici ili mjesecu, a najcesce vrijeme napada je izmedju 1-4 sata iza pola noci. Covjek usnije strasne snove, ili neki cak osjete dodire ili cuju glasove (u nekim slucajevima ljudi vide neke utvare, osjete pritiskanje, drzanje itd.) i ovo cesto insana probudi i onako u polubudnom stanju se nastave daljni napadi.
  Covjek osjeti strah i paniku, koja se rijecima ne moze opisati, i najvjerovatnije se covjek ne bi ovako uplasio da je insan budan i svjestan, ali dzinni koriste bas ovakve situacije da plase ljude u ovakvom stanju i kada je tama okolo. Zato pored ovih savjeta, koje je brat gore iznio, i mi zelimo dodati jos nekoliko savjeta, koje covjeku mogu biti od velike koristi u ovakvim situacijama:
  - imati upaljenu nocnu lampu u sobi u kojoj se spava (izbjegavati da bude skroz mrak u sobi) - ako je se u mogucnosti ne spavati sam u sobi - u blizini imati nesto na cemu se moze upaliti da uci sura El-Bekara (mp3, mobilni, kastofon, linija i sl.) i to upaliti da uci kada covjek bude uplasen i probudjen iz sna
  - poprskati postelju, gdje se spava, vodom nad kojom su proucene sure: Fatiha, Ihlas, Feleq, Nas i ajetul Kursijj - poslije aksama pustati suru El-Bakara da prouci u kuci (ako se ne moze uvijek stici da se pusti cijela sura da prouci, onda pustiti da prouci ajetul-Kursijj i zadnja tri ajeta iz ove sure
  Pricam skoro sa jednom osobom, inace clanom iz moje uze familije, pa mi ta osoba rece da je prije dva-tri dana bila kod jednog covjeka, koji, navodno, lijeci od sihra i dzinskih napada. "Kako je islo lijecenje, sta je radio taj covjek?" - upitam, pa mi rece da je prvo pitao za osobno, a zatim za ime majke. "SubhanAllah, pa ovo mirise na sihirbaza" - pomislih. Jer ono sto sam procitao i cuo od ucenih i iskrenih ljudi, je to da je jedan od znakova sihirbaza da pita one koji mu dodju na "ljecenje" za ime roditelja. "Kako je islo dalje", upitah ponovo, pa mi rece da su jos malo popricali i da je taj "ljecnik", pazite sad dobro ovo, otvorio Kur'an i, navodno, u Kur'anu mogao da vidi stvari iz zivota te osobe. Odnosno, taj covjek je pricao neke pojedinosti iz zivota ove osobe, koje nije nikako mogao znati, jer se nikad ranije nisu sreli, ali je eto on, kao fol, mogao to da vidi u Kur'anu!? Kojeg li sarlatana, prevaranta i ogavnog tipa! Naravno da to nije mogao vidjeti u Kur'anu, ali kad covjek ne pozna svoju vjeru onda
  nasjeda na ovakve podvale. Sto jos vise djeluje na covjeka, kada sretne ovakve (ne)ljude, je to sto mu govori tajne, koje samo mozda on i njemu najblizi znaju, pa insan ostaje iznenadjen, ali u isto vrijeme imponiran, jer pomisli: "Vidi, stvarno ovaj covjek je specijalan, sigurno mi moze pomoci". A o cemu se ovdje radi? Ovakvi ljudi, navodni "ljecnici", su u stvari sihirbazi, koji suradjuju sa dzinnima, pa im dzinni prenose informacije, koje obicni smrtnici ne mogu znati. Zatim, svaki covjek, od svog rodjenja dobija jednog pratioca dzinna-sejtana (zvani Karin), koji prati insna i nagovara ga da cini zlo. Onda sihirbaz, kada mu covjek dodje radi ljecenja, stupi u kontakt sa covjekovim pratiocom dzinom "Karinom", i onda mu taj dzin prenosi dogadjaje iz zivota covjeka kojeg sljedi. Naravno, to djeluje na ljude, sto ovi sarlatani visestruko koriste. Zatim je ovaj sihirbaz konstatirao ovoj osobi da joj je napravljen sihr i da ce joj on pomoci. "Na koji nacin ce ti pomoci?", upitah, pa mi rece da joj je napisao dva zapisa, jedan ce uvijek nositi sa sobom, a jedan ce drzati u kuci. "Da li ima kvadratica, zvijezda i nekih drugih znakova nacrtanih?", upitah (u nekim slucajevima sihrbazi zapise dobro umotaju ili zasiju u nesto i svoj zrtvi kazu da ih nikako ne smiju otvorati), pa mi odgovori da ima!? "Pa, subhanAllah, znas li ti da si ti otisla kod cistog sihirbaza i da si kupila sebi, ne lijek, nego si nabavila ogromno zlo, odnosno taj zlikovac ti je napravio sihr" - rekoh, sad vec usplahiran i ljut. "Zasto me nisi pitala prije nego sto si otisla kod tog covjeka. Sad sa tim zapisima imas privezane dzinne uz sebe, jednog ili vise imas uvijek sa sobom, a druge imas u kuci, jer ti je jedan zapis i kod kuce isto". I poslije duzeg objasnjavanja ove tematike i ubjedjivanja, nagovorim je da te zapise unisti tako sto ce prouciti bismilu i zapaliti ih. O ovome bi se moglo napisati jos dosta mnogo toga, i osjecam da bih trebao napisati jos savjeta i objasnjenja u vezi ovoga slucaja, ali ce onda tekst ispasti jako dug, pa za sad zelim jos reci: Dodjimo pameti vec jednom, osjetimo li da imamo problema sa sihrom (dzinnima), onda se dobro rapitajmo kod koga ce mo da odemo, jer oticemo kod nekog ko nam moze napraviti jos vece
  zlo, mada nam se u pocetku moze uciniti da nam je stanje bolje poslije posjete kod ovakvih "ljecnika". Ovi ljudi su jako prepredeni, jer da bih varao ljude, moras biti u tome jako vjest i mudar. Ponekad mozda ljudima i pomognu, ili se sa dzinnima dogovore da ne diraju neke ljude jedan duzi vremenski period, pa onda ti ljudi na sav glas hvale te pokvarenjake kako su im pomogli, pa neuk svjet hrli tim zlikovcima. Zato dobro pazimo kod koga idemo da se ljecimo, jer BiH je prepuna ovakvih pokvarenjaka, i ljudi i zena podjednako (ne znas ko je gori); vidovnjaka koji proricu sudbinu preko kasika, graha, soljica kahve; zatim laznih hodza (sihirbaza), starih nena koje saljevaju stravu itd.
  27 podataka o svijetu dzinna
  1. Džinni su hakika/stvarna pojava, i nisu hurafa/izmišljotina. 2. Džinni su stvoreni radi 'ibadeta/robovanja Allahu dž.š..3. Džinni su stvoreni od vatre. 4. Džinni su nazvani ovim imenom zbog toga što je kod njih osnova skrivenost i prikrivanje. 5. Džinna ima nekoliko vrsta; neki od njih lete, neki od njih se pretvaraju u zmije, neki se kreću ogromnom brzinom. 6. Svaki čovjek ima po jednog džinna uz sebe koji se ne odvaja od njega tokom cijelog života. 7. Džinni umiru. 8. Džinni jedu i piju, samo što se džinn nevjernik hrani od onoga nad čim nije spomenuto Allahovo ime, a isto tako se hrani i sa onim koji jede lijevom rukom. 9. Džinni se mogu pretvarati u razne oblike – pretvaraju se u ljude, u paščad, u stoku itd.. 10. Riječ džinn se odnosi na sve vrste džinna, dok se riječ šejtan odnosi samo na džinne-nevjernike. 11. Najveća fitna koju voli izazvati i proizvesti šejtan jeste razdvojiti između dvoje, a pogotovo između muža i žene. 12. Džinni su obveznici/mukellefun isto kao i ljudi, i ima ih džinna-muslimana i džinna-nevjernika. 13. Muhammed s.a.w.s., je i Allahov poslanik njima. 14. Džinnima se tkđ. bilježe djela, pa će za dobra djela biti nagrađeni, dok će za loša djela biti kažnjeni. 15. Ko se pokaje od džinna uživaće u Allahovu dž.š., magfiretu i oprostu. 16. Džinni će biti proživljeni na Sudnjemu danu, isto kao i ljudi. 17. Džinni-nevjernici će biti kažnjeni džehennemom. 18. Džinni su stvoreni od vatre, ali oni sada nisu u vatrenom obliku. 19. Džinni-vjernici će ući u džennet – po jačem mišljenju. 20. Džinna ima muških i ženskih. 21. Džinni se međusobno žene i plode. 22. Džinni su obično aktivni noću. 23.
  Šejtani ne mogu otvoriti vrata, niti mogu otkriti nešto ako je nad svim tim spomenuto Allahovo ime. 24. Džinni imaju moć nošenja teških stvari, i njihovog prenosa s mjesta na mjesto. 25. Džinni imaju moć brzog kretanja. 26. Šejtan se smije – osobi koja zijeva. 27. Šejtan plače - onda kada čovjek učini sedžde-i-tilavet.Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha
  Arka Zanimljivo je da su se i neki ovdašnji časopisi čudne tematike uključili u rješavanje ovog problema. "Arka" u jednom od svojih zadnjih brojeva govori o crnoj magiji. Autor teksta zbrda-zdola prilazi temi, navodi činjenice i, na kraju, nudi bolesnicima lijek. «Pečat sretne kuće», oštampan na plastificiranom kartonskom papiru, navodno je spas za mnoge unesrećene brakove, za nervno oboljele, za one koji ne vide smisla u ovom životu, za potencijalne samoubice itd. Štiti od nesreće, nasilja, psihičkih tortura, stimulira zdravlje, podstiče harmoniju, sreću i ljubav te donosi svekolik napredak i blagostanje kući u kojoj se nalazi. Jednostavno, kupovinom tog papira koji košta pet KM i njegovim unošenjem u vašu kuću, bit ćete izliječeni! Nakon ponude, navode se svjedočenja oboljelih koji su nakon upotrebe «pečata sretne kuće» ozdravili i pronašli sreću. Vjerniku ne preostaje ništa drugo nego da kaže da se radi o običnoj laži, širku i dobroj reklami lista "Arka" i njenoga autora, koji nosi muslimansko ime. "Pečat sretne kuće" je klasični zapis-hamajlija na kome je ispisano nekoliko kur'anskih ajeta koji služe kao dobra kamuflaža, tako da čitalac na prvi pogled u njemu ne vidi ništa loše. Ko bolje zagleda, vidjet će da su, pored ajeta, ispisani i razni trokutići, kvadratići, crtice, zvjezdice, upitnici, brojevi, arapska slova, hijeroglifi i mnogo nerazumljivih riječi. Na njemu je 38 pravougaonih polja u kojima su ispisana imena najmoćnijih "bogova" kao što su Jah, Ormazd, Savaot, Adonaj... Davidova zvijezda i Solomonov pečat dio su sadržaja "Pečata sretne kuće". Osim toga što se radi o nedozvoljenoj hamajliji-zapisu, ovo je i direktan poziv u idolatriju. Naravno, taj zapis nema nikakve veze sa ispravnim načinom liječenja i onaj ko ga kupi i unese u kuću, neka zna da je unio veliko zlo, time je i rizikovao da svoju porodicu učini mamcem za džine i sihr. Možda mu privremeno i bude
  lakše jer će to džin koji ga nosi omogućiti, ali samo privremeno! Poslanik, s. a. v. s., nije nas učio «pečatima sretne kuće» već Kur'anu i dovama, da se njima liječimo ako se razbolimo.

  RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE  Da bi se mogao razlikovati sihirbaz od učača rukje treba poznavati znakove pokojima se prepoznaje onaj ko se bavi sihrom, kao i osnovne radnje i osobineučača rukje.

  Od znakova po kojima se raspoznaje sihirbaz su sljedeći:

  1- Traži ime ili ime majke i datum rođenja.

  2- Traženje nečega od bolesnika poput pramena njegove kose, dijelova odjeće,njegovu sliku i slično.

  3- Izgovaranje nerazumljivog govora, korištenje hamajlija i drugih neobičnihstvari.

  4- Pisanje raznoraznih zapisa čija sadržina bude ispunjena brojevima,geometrijskim figurama, nepoznatim riječima, imenima, ili pisanje samihkur'anskih ajeta ali odpozada, slika zmija i akrepa, a što je poznato kao SedamSulejmanovih ugovora.

  5- Pravljenje čvorčića na raznoraznim kanapama i končićima uz istovremenopuhanje i izgovaranje nepoznatih riječi, a sve to sa ciljem da se od toganapravi sihr.

  6- Nečistoća i prljavština prostorije u kojoj boravi sihirbaz kao i neurednosti prljavština samog sihirbaza.

  7- Osamljivanje sihirbaza u mračnoj prostoriji radi kontaktiranja sa džinima išejtanima koji ga pomažu u njegovim poganim radnjama.

  8- Traženje od klijenata da zakolju ovcu, kokošku ili nešto slično kao kurban,a što u stvari predstavlja klanje kurbana džinima.

  9- Materijalno iskorištavanje bolesnika uz traženje basnoslovnih suma poputtoga da jedna hamajlija košta nekoliko stotina maraka.

  10- Osamljivanje sa ženama bez mahrema što često završi i sa činom zinaluka pričemu sama žena nema kontrolu nad samom sobom i ne može se oduprijeti.

  11- Upotreba mokraće, izmeta i krvi hajza prilikom pravljenaj zapisa ihamajlija.

  12- Traženje od bolesnika da se odvoji od ljudi određeno vrijeme u prostoriji ukoju ne dopire sunčeva svjetlost.

  13- Traženje od bolesnika da ne dolazi u kontak sa vodom određeni vremenskiperiod koji ponekad dostiže čak četrdeset dana.

  14- Traženje od bolesnika da neke stvari zakopa u zemlju i da ih zalije nekomtekućinom, ili da stavi pokvareno jaje na prag vrata ili u kuću a na sve te stvarije sihirbaz već napravio sihr.

  15- Davanje bolesniku dređenih papira i zapisa da ih zapali i da se nakadi nanjima.

  16- Pisanje isprekidanih harfova na papiru i njihovo potapanje u vodu i dabolesnik pije tu vodu.

  17- Obavještavanje bolesnika o nekim pojedinostima njegovog ličnog života injegovog odnosa sa drugim ljudima a sve te informacije uzima od džina i šejtanasa kojima inače kontaktira.

  18- Vanjski izgled sihirbaza ukazuje na njegovo nepraktikovanje inepridržavanje vjerskih propisa.


  Daje bolesniku hamajlije ili zapise koji se sastoje odtrouglova, kvadrata ili četverouglova na kojima su ispisana neka slova ibrojevi ili možda i određeni kur'anski ajeti samo unazad ispisani, a ponekadapacijentu daje i ispisana kuhana jaja za jelo.


  Od znakova po kojima se prepoznaje učač rukje, odnosno onaj koji na ispravanšerijatski način liječi opsihirene osobe, one koji imaju džinski dodir iurečene, su sljedeće karakteristike:

  1- Učenje Kur'ana nad bolesnikom, što predstavlja osnovni i najupečatljivijimetod i način liječenja bolesnih od sihra, džinskog dodira i uroka.

  2- Traženje od bolesnika da skine sve zapise i hamajlije koje ima kod sebe kaoi one koje ima u kući te da ih uništi ili zapali. Takođe, traženje da sklonislike, kipove, figure, krstove i slično i da ih ne koristi.

  3- Savjetovanje i traženje od bolesnika od prvog susreta da praktikuje propisevjere (ako već do tada nije), poput toga da redovno obavlja namaz, uči jutarnjii večernji zikr, uči suru Bekara u kući, uči Bismilu kod svakog posla kojiradi, da prekine sa haramima koje je do tada praktikovao, poput slušanjamuzike, pijenja alkohola, miješanja i kontaktiranja sa ženama kojima nijemahrem i slično.

  4- Ako je bolesnik žena zahtijeva od nje da se pokrije, ne liječi je bezprisustva njenog mahrema osim u nuždi, prilikom liječenja ne dira njeno tijelo.

  5- Od ispravnog načina liječenja, uglavnom ako su u pitanju duža liječenja, jei to da se bolesniku daje voda, med i ulje na kojima je naučen Kur'an.

  6- Prepoznatljiv je i po tome što se u njegovom načinu liječenja ne može naćida radi išta od gore spomenutih znakova i obilježja sihirbaza.


  Od osnovnih osobina onoga koji liječi rukjom je:

  - Da bude osoba koja je mjerodavna da se time bavi tako što posjeduje dovoljnošerijatskog znanja i iskustva da se može ovim poslom baviti, naravno ne kaoprofesijom.

  - Da je prepoznatljiv svojom vanjštinom i unutrašnošću po praktikovanjuvjerskih propisa izvršavanjem vadžiba i sunneta, ostavljanjem velikih i malihgrijeha, nečinjenjem novotarija, da su mu zarada i imetak halal i tako dalje.


  Napomena: Ne treba zavarati to što ćemo naći sihirbaza (kojeg prepoznajemo ponekim od gore spomenutih znakova) da klanja sa ljudima kao i da prilikompravljenja ili otklanjanja sihra uči Kur'an jer se on želi među ljudimapredstaviti kao sasvim normalan i ispravan vjernik. Takođe, ne treba naszbuniti i dovesti u sumnju ako nađemo kod učača rukje (kojeg prepoznajemo pogore spomenutim metodama ispravnog liječenja) da ima nekih vidljivihnedostataka u praktikovanju vjere, poput toga da je obrijan ili ima kratkubradicu, da mu se u porodici ne praktikuje u potpunosti vjera (npr. da mu ženaili kćerka nije pokrivena), da nije završio neku šerijatsku školu, ne znaarapski i slično. Sve ovo i slično ne treba zbuniti jer je ibret u ovom slučajunačin i metoda njegovog liječenja a oni su ispravni, a nema sumnje da jepoželjno da učač rukje posjeduje najbolje osobine vjernika. Ve billahi tevfik.

  Zijad Ljakic


 2. #2
  NERMANA's Avatar
  Član od
  Dec 2011
  Postova
  3,568
  Zahvala
  1,501
  705 x hvala u 520 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  jesi ti neki hodža je li

 3. #3
  ✿◕‿◕✿ SisA's Avatar
  Član od
  Aug 2008
  Lokacija
  Završje
  Postova
  8,509
  Zahvala
  957
  4,595 x hvala u 1,867 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE


 4. #4
  NERMANA's Avatar
  Član od
  Dec 2011
  Postova
  3,568
  Zahvala
  1,501
  705 x hvala u 520 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE


 5. #5
  Administrator Ramzes's Avatar
  Član od
  Oct 2006
  Lokacija
  Na cesti
  Postova
  9,914
  Zahvala
  749
  971 x hvala u 717 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  Prosvijetlio me!
  Prije sam sumnjao, a sad sam ubijeđen da mi saobraćajna policija piše sihire!
  Ko procita otpala mu kita!

 6. 2 Seljaka kaže: fala Ramzes za ovaj post

  danijelius (04.10.12),NERMANA (04.10.12)

 7. #6
  stranac danijelius's Avatar
  Član od
  Feb 2008
  Postova
  2,890
  Zahvala
  565
  440 x hvala u 311 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  thanks,nasmija me posteno

  ot. ne mogu sad citat toliki text

 8. #7
  Administrator Ramzes's Avatar
  Član od
  Oct 2006
  Lokacija
  Na cesti
  Postova
  9,914
  Zahvala
  749
  971 x hvala u 717 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  A zar je neko ikada pročitao toliki tekst? Nisam toliko čitao ni na fakultetu ...
  Ko procita otpala mu kita!

 9. #8
  Jedinstvena's Avatar
  Član od
  Apr 2009
  Lokacija
  u mašti
  Postova
  2,032
  Zahvala
  420
  584 x hvala u 350 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  Je li se meni čini ili se tekst dva puta ponavlja...koliko sam proletila pogledom...
  …Naše obilje nije ono što imamo,već ono u čemu uživamo…..

 10. #9
  e-majlo's Avatar
  Član od
  Jan 2012
  Lokacija
  Rijeka
  Postova
  4,257
  Zahvala
  286
  503 x hvala u 370 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  ima li nade da se ovo nekako skrati
  a onda svatih na prepad da te volim ko nekad........

 11. #10
  murphy's Avatar
  Član od
  Mar 2009
  Lokacija
  split
  Postova
  1,727
  Zahvala
  476
  284 x hvala u 240 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  jaba me cili ženski dio sofa ako san išta razumija
  NEZAVISNA REPUBLIKA DALMACIJA

 12. #11
  NERMANA's Avatar
  Član od
  Dec 2011
  Postova
  3,568
  Zahvala
  1,501
  705 x hvala u 520 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  Quote Napisao/la: milo-16 Pogledaj Post
  ima li nade da se ovo nekako skrati
  i ja se to pitam

 13. #12
  Administrator Ramzes's Avatar
  Član od
  Oct 2006
  Lokacija
  Na cesti
  Postova
  9,914
  Zahvala
  749
  971 x hvala u 717 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  Quote Napisao/la: milo-16 Pogledaj Post
  ima li nade da se ovo nekako skrati
  Ima:
  Protiv sihira nosi gaće naopako.
  Ko procita otpala mu kita!

 14. #13
  The Animal bambikiller's Avatar
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  München
  Postova
  6,347
  Zahvala
  935
  797 x hvala u 551 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  nisam citao
  moze li netko to cudo objasniti u kratkim crtama?
  penis bonus pax in domo

 15. #14
  CruellaDeVil Cicimici's Avatar
  Član od
  Jan 2008
  Lokacija
  izgubljena...
  Postova
  7,677
  Zahvala
  600
  1,478 x hvala u 1,003 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  ramzo je sve objasnio
  okreni gaće naopako i sve ok


  a šta sa grudnjakom

 16. #15
  The Animal bambikiller's Avatar
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  München
  Postova
  6,347
  Zahvala
  935
  797 x hvala u 551 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  Quote Napisao/la: Cicimici Pogledaj Post


  a šta sa grudnjakom
  problem nad problemima
  penis bonus pax in domo

 17. #16
  Administrator Ramzes's Avatar
  Član od
  Oct 2006
  Lokacija
  Na cesti
  Postova
  9,914
  Zahvala
  749
  971 x hvala u 717 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  Quote Napisao/la: Cicimici Pogledaj Post
  ramzo je sve objasnio
  okreni gaće naopako i sve ok


  a šta sa grudnjakom
  Ne nositi nikako, i majice da se vide dugmići, poželjno da je majica mokra.
  Ko procita otpala mu kita!

 18. #17
  The Animal bambikiller's Avatar
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  München
  Postova
  6,347
  Zahvala
  935
  797 x hvala u 551 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  dobit ce upalu pluca
  penis bonus pax in domo

 19. #18
  NERMANA's Avatar
  Član od
  Dec 2011
  Postova
  3,568
  Zahvala
  1,501
  705 x hvala u 520 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  Quote Napisao/la: Ramzes Pogledaj Post
  Ima:
  Protiv sihira nosi gaće naopako.
  to je samo da ne žuljaju šavovi

 20. #19
  NERMANA's Avatar
  Član od
  Dec 2011
  Postova
  3,568
  Zahvala
  1,501
  705 x hvala u 520 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  Quote Napisao/la: bambikiller Pogledaj Post
  nisam citao
  moze li netko to cudo objasniti u kratkim crtama?

 21. #20
  balerina u mirovini First Lady's Avatar
  Član od
  Feb 2009
  Postova
  3,418
  Zahvala
  1,094
  802 x hvala u 556 postova

  Normalno Odgovor: RAZLIKA IZMEDU SIHIRBAZA I UČAČA RUKJE

  sve ludje od ludjega
  If you think that something small cannot make a difference - try going to sleep with a mosquito in the room

Stranica 1 od 2 12 ZadnjiZadnji

Bookmarks

Bookmarks

Pravila Postanja

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •