Pozdrav!
Ak ima neko taj minix može nešto pobliže o njemu i kakva su mišljenja
Hvala!